Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VÀ CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM, VẬT RẮN

Bài 3. Một số loại lực P2

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lực ma sát
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lực hướng tâm
X