Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lực ma sát
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lực hướng tâm
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VÀ CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM, VẬT RẮN

Bài 3. Một số loại lực P2

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào