Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 4. NHIỆT HỌC

Bài 1. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào