Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 4. NHIỆT HỌC

Bài 2. Đồ thị trong bài toán chất khí

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1, Bài toán đồ thị trong chất khí
  • Ví dụ
  • 2, Nội năng
  • Ví dụ
X