Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 3. Biến dạng cơ của vật rắn. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào