Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Sự chuyển thể các chất
  • Độ ẩm không khí
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 4. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 22

Chưa có thông báo nào