Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • Dạng 1
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5, 6
 • Dạng 2
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 1. Chuyển động cơ. Chuyển động thẳng đều

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 82


Lưu ý: Trong video ví dụ 1,2 (dạng 1), phút 04:38 các em sửa lại như sau: 9h + 2h = 11h

Chưa có thông báo nào