Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện sử dụng hàm ý
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 25

Bài 3: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 65

Chưa có thông báo nào