Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung về tác giả - tác phẩm
  • Đọc - hiểu văn bản
    • Nhân vật Xi-mông
    • Nhân vật Plăng-sốt
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 30

Bài 1: Bố của Xi - mông

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 83

Chưa có thông báo nào