Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 04. Biểu thức có chứa một chữ.

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 179

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Biểu thức có chứa một chữ.

Chưa có thông báo nào