Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 13 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 13 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 13 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 13 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 09. So sánh các số có nhiều chữ số.

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 67

- Hướng dẫn giải bài tập bài: So sánh các số có nhiều chữ số.

Chưa có thông báo nào