Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 20 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 20 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 20 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 15. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 92

- Hướng dẫn giải bài tập bài; Viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

Chưa có thông báo nào