Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 23 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 23 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 23 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 23 Toán 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 18. Yến, tạ, tấn.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 114

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Yến, tạ tấn.

Chưa có thông báo nào