Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 52 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 53 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 53 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 15. Vẽ hai đường thẳng vuông góc.

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 25

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Vẽ hai đường thẳng vuông góc.

Chưa có thông báo nào