Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 55 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 55 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 55 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 18. Thực hành vẽ hình vuông.

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 18

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Thực hành vẽ hình vuông.

Chưa có thông báo nào