Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 59 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 60 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 03. Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 19

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ...

Chưa có thông báo nào