Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 67 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 68 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 68 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 68 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 09. Nhân một số với một hiệu.

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 11

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Nhân một số với một hiệu.

Chưa có thông báo nào