Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 69 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 69 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 69 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 11. Nhân với số có hai chữ số.

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 15

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Nhân với số có hai chữ số.


Chưa có thông báo nào