Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 78 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 78 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 78 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 78 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 03. Luyện tập.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 15

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Luyện tập.

Chưa có thông báo nào