Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 91 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 93 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 93 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 18. Luyện tập chung.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 5

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Luyện tập chung.

Chưa có thông báo nào