Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • A. Pronunciation
  • B. Vocabulary
  • C. Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: I always get up early. How about you?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.353

Chưa có thông báo nào