Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Sentence patterns + Pronunciation
  • Vocabulary + Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

LESSON 1: Vocabulary & Sentence Patterns

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 393

Chưa có thông báo nào