Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • 1) Thí nghiệm
 • 2) Kết luận
 • 3) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
 • 4) Vận dụng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 1: Sự phụ thuộc của c­ường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 2.820

Chưa có thông báo nào