Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện trở dây dẫn
  • 2) Định luật ôm
  • 3) Vận dụng
  • 4) Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.829

Chưa có thông báo nào