Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • I) Hậu quả tai nạn điện
  • II) Sự dụng an toàn và tiết kiệm điện
    • a) An toàn sử dụng điện
    • b) Sử dụng tiết kiệm điện năng
  • III) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 16: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 633

Chưa có thông báo nào