Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Từ tính của nam châm
  • 2) Tương tác giữa 2 nam châm
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 1: Nam châm vĩnh cửu

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.328

Chưa có thông báo nào