Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Từ phổ
  • 2) Đường sức từ
  • 3) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 3: Từ phổ - Đ­ường sức từ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 794

Chưa có thông báo nào