Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 4: Bài tập về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 712

Chưa có thông báo nào