Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Bài 4: Bài tập về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào