Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 39 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 39 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 6 trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 7 trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1 Luyện tập trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 Luyện tập trang 40 Ngữ văn 7 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào