Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 76 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 77 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 77 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 77 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 77 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu Luyện tập trang 77 Ngữ văn 7 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 9

Chưa có thông báo nào