Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - Trích)

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 80 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 80 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 80 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 80 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 81 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1 Luyện tập trang 11 Ngữ văn 7 tập 1
X