Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 92 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 92 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 92 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 93 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 93 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 6 trang 93 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1 Luyện tập trang 93 Ngữ văn 7 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Sau phút chia li (Chinh phụ ngâm)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào