Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Qua Đèo Ngang

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 103 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 103 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 103 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 103 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 103 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 6 trang 104 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1 Luyện tập trang 104 Ngữ văn 7 tập 1
X