Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 127 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 127 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 127 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 127 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu Luyện tập trang 128 Ngữ văn 7 tập 1
X