Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc thu vị phong sở phá ca)

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 133 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 134 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 134 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 134 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1, câu 2 Luyện tập trang 134-135 Ngữ văn 7 tập 1
X