Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 6 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 7 trang 142 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1, câu 2 Luyện tập trang 143 Ngữ văn 7 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 15

Chưa có thông báo nào