Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 162 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 162 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 162 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 163 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 163 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 6 trang 163 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1, câu 2 Luyện tập trang 163 Ngữ văn 7 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào