Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Sài Gòn tôi yêu

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 172 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 172 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 173 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 173 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 173 Ngữ văn 7 tập 1
 • Luyện tập
  • Giải câu 1 Luyện tập trang 173 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 Luyện tập trang 173 Ngữ văn 7 tập 1
X