Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ II

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đọc-hiểu văn bản
    • Giải câu 2 trang 4 Ngữ văn 7 tập 2
    • Giải câu 3 trang 4 Ngữ văn 7 tập 2
    • Giải câu 4 trang 4 Ngữ văn 7 tập 2
  • Luyện tập
    • Giải câu Luyện tập trang 5 Ngữ văn 7 tập 2
X