Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Giải câu 1 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 4 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 51 Ngữ văn 9 tập 1
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)

Độ dài: 89 phút - Số lượt học 14

Chưa có thông báo nào