Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Giải câu 1 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 1 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 1 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 2 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 3 trang 63 Ngữ văn 9 tập 1
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào