Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Giải câu 1 trang 80 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 80 Ngữ văn 9 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

"Truyện Kiều" của Nguyễn Du

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào