Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 1 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 2 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 1 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 2 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 3 trang 86 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 87 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào