Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 ý 1 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 1 ý 2 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 6 trang 130 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Đồng chí

Độ dài: 74 phút - Số lượt học 16

Chưa có thông báo nào