Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Giải câu 1 ý 1 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 1 ý 2 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 1 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 2 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 ý 1 và ý 2 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 ý 3 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
  • Luyện tập Bài 1 trang 142 Ngữ văn 9 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Đoàn thuyền đánh cá

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào