Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 145 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 1 trang 145 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 2 trang 145 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 145 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 146 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 146 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Bếp lửa

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào