Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 1 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 2 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 1 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 2 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 ý 1 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 ý 2 trang 154 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 ý 1 trang 155 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 ý 2 trang 155 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Độ dài: 73 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào