Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 1 trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 2 trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
  • Bài 1 Luyện tập trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
  • Bài 2 Luyện tập trang 174 Ngữ văn 9 tập 1
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Làng (trích)

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào