Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3 phần 1
  • Câu 3 phần 2
  • Câu 3 phần 3
  • Câu 4
 • Luyện tập
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Cố hương

Độ dài: 87 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào