Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4 ý 1
  • Câu 4 ý 2
  • Câu 5
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bàn về đọc sách (trích)

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào