Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4 ý 1
  • Câu 4 ý 2
  • Câu 5
  • Câu 6
 • Luyện tập
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Độ dài: 83 phút - Số lượt học 11

Chưa có thông báo nào